چیپست کارتریج پرینتر سامسونگ

این محصول برای کارتریج های زیر مناسب است

MLT-D111

این محصول در دستگاه های زیر قابل استفاده است

Xpress M2022, Xpress M2022W, Xpress M2020, Xpress M2021,

Xpress M2020W, Xpress M2021W, Xpress M2070, Xpress M2071

Xpress M2070F, Xpress M2071FH, Xpress M2070FW, Xpress M2071FH

, Xpress M2070W, Xpress M2071W,

چیپست سامسونگ :111
265,000ریال

احتمالا مایل به بررسی این محصولات نیز هستید.

تونر پرینتر تک رنگ سامسونگ (50

تونر پرینتر تک رنگ سامسونگ (500g)

تونر پرینتر رنگی سامسونگ (4* 1

تونر  رنگی سامسونگ (4*100g)

درام کارتریج سامسونگ 105،209

درام سامسونگ:105-209