چیپست کارتریج پرینتر سامسونگ

این محصول برای کارتریج های زیر مناسب است

MLT-D209

این محصول در دستگاه های زیر قابل استفاده است

ML-2855ND
SCX-4824 / 4824FN / 4825 / 4825FN / 4828 / 4828FN

چیپست سامسونگ :209
50,000ریال

احتمالا مایل به بررسی این محصولات نیز هستید.

تونر پرینتر تک رنگ سامسونگ (50

تونر پرینتر تک رنگ سامسونگ (500g)

تونر پرینتر رنگی سامسونگ (4* 1

تونر  رنگی سامسونگ (4*100g)

درام کارتریج سامسونگ 105،209

درام سامسونگ:105-209