درام کارتریج پرینتر سامسونگ

این محصول برای کارتریج های زیر مناسب است

MLT-D105/MLT-D209

این محصول در دستگاه های زیر قابل استفاده است

ML-1910 / 1915 / 2525 / 2540 / 2580N
SCX-4600 / 4623 / 4623F / 4623FN / 4623FH
SF-650 / SF-650PML-2855ND
SCX-4824 / 4824FN / 4825 / 4825FN / 4828 / 4828FN

درام کارتریج سامسونگ 105،209
120,000ریال

احتمالا مایل به بررسی این محصولات نیز هستید.

تونر پرینتر تک رنگ سامسونگ (50

تونر پرینتر تک رنگ سامسونگ (500g)

تونر پرینتر رنگی سامسونگ (4* 1

تونر  رنگی سامسونگ (4*100g)

درام سامسونگ : 104

درام  سامسونگ:104