درام کارتریج پرینتر سامسونگ

این محصول برای کارتریج های زیر مناسب است

MLT-D205

این محصول در دستگاه های زیر قابل استفاده است

ML-3310 / 3310D / 3310ND / 3710 / 3710D / 3710ND
SCX-4833 / 4833FD / 4833FR / 5637 / 5637FR

درام سامسونگ : 205
150,000ریال

احتمالا مایل به بررسی این محصولات نیز هستید.

تونر پرینتر تک رنگ سامسونگ (50

تونر پرینتر تک رنگ سامسونگ (500g)

تونر پرینتر رنگی سامسونگ (4* 1

تونر  رنگی سامسونگ (4*100g)

درام کارتریج سامسونگ 105،209

درام سامسونگ:105-209