فوم رول کارتریج  پرینتر سام سونگ

این محصول برای کارتریج های زیر مناسب است

MLT-D101/MLT-D111

این محصول در دستگاه های زیر قابل استفاده است

ML-2160 / 2164 / 2165 / 2165W / 2167 / 2168 / 2168W
SCX-3400 / 3400F / 3405 / 3405F / 3405W / 3405FW / 3407

Xpress M2022, Xpress M2022W, Xpress M2020, Xpress M2021,

Xpress M2020W, Xpress M2021W, Xpress M2070, Xpress M2071

Xpress M2070F, Xpress M2071FH, Xpress M2070FW, Xpress M2071FH

, Xpress M2070W, Xpress M2071W,

فوم رول سامسونگ : 101/111
100,000ریال

احتمالا مایل به بررسی این محصولات نیز هستید.

تونر پرینتر تک رنگ سامسونگ (50

تونر پرینتر تک رنگ سامسونگ (500g)

تونر پرینتر رنگی سامسونگ (4* 1

تونر  رنگی سامسونگ (4*100g)

درام کارتریج سامسونگ 105،209

درام سامسونگ:105-209